Bli Visual Merchandiser/Butiksledare på distans!

Välkommen till vår Visual Merchandiser/Butiksledarutbildning, inriktning butik

Kursen genomförs som distansutbildning vilket innebär att du varvar eget arbete – inläsning av kurslitteratur, arbete med inlämningsuppgifter samt egen reflektion – med fem träffar i Leksand. Vid träffarna får du arbeta praktiskt, inspireras av kunniga föreläsare, utbyta erfarenheter med de andra i gruppen och inte minst ett kontaktnät i branschen!

Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig till dig som

 • jobbar i butik och vill ta nästa steg i din utveckling
 • vill byta bana och känner att du vill satsa på handelsområdet
 • är kreativ och kanske redan jobbar med butikskommunikation, men vill utveckla ditt säljfokus
 • är butiksägare och vill hitta ny inspiration för att utveckla din verksamhet.

Kursen mål
Kursens mål är att ge dig en gedigen grund både i rollen som visual merchandiser och som butiksledare. Vår erfarenhet är att den kombinationen efterfrågas mer och mer på marknaden. Det bekräftas av flera av våra tidigare studerande och deras arbetsgivare.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd genom CSN. Du betalar för resor, boende, mat och material. Läs mer om boende och mat här.

 

Kursstart: 22 augusti, 2022

Kursperiod: 2022-08-22 – 2022-12-23

Deltagarantal: Max 18 deltagare garanterar att alla lär känna varandra och ger möjlighet att ta upp frågeställningar som känns viktiga i gruppen!

Studietakt: 100%

Under kursen har vi fem fysiska träffar i Leksand följande datum:

30 augusti – 2 september 2022
27 – 30 september 2022
18 – 21 oktober 2022
22 – 25 november 2022
13 – 15 december 2022.

Du ska även göra två praktikveckor under perioden 31/10-11/11-2022.

Förutom de fysiska träffarna kommer vi att genomföra ett antal digitala träffar under terminen.

Ansökan

Sista ansökningsdatum 15 maj 2022
Kursstart 22 augusti 2022

Ansökan är stängd för den här omgången. Öppnar åter i höst.

Ansökan stängd
 • Mer om utbildningen

  Utbildningen innehåller följande delkurser:

  • Kvalificerad försäljning
   Köpprocessen, kund och behovsanalyser samt hela försäljningsprocessen.
  • Ledarskap och kommunikation
   Under kursen får du möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och hur du kan leda och motivera, inspirera och engagera personal och medarbetare. Coachning, självledarskap och konflikthantering ingår. Vi varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och workshops.
  • Butiksekonomi och lönsamhet
   Du lär dig förstå den dagliga driften och hur butikskommunikation kan påverka lönsamheten. Du lär dig förstå nyckeltalens betydelse för lönsamheten i butiken och hur omvärlden påverkar. Du lär dig analysera säsonger och kampanjer ur ett lönsamhetsperspektiv.
  • Butikslayout och belysning
   Du får i teori och praktik lära dig hur en butik byggs upp. Genomgång av inredning, belysningsteknik och ljussättning av olika typer av exponeringar i våra väl anpassade lokaler. Här kan du se bilder från våra utbildningssalar…
  • Mekanisk försäljning och skyltfönster
   Kundens behov och köpbeteende, från entré till avslut i kassan. service idag, framtidens retail, trender och säsonger. Du får praktisk träning i att bygga upp attraktiva, säljande exponeringar och skyltfönster, från idé planering och genomförande. Lära dig grunderna för all slags exponering i varierande miljöer. Hur kampanjer kan optimera lönsamheten och vad som är bra exponering samt planering av olika aktiviteter.
  • 3D program
   Du får kunskap i hur man ritar och visualiserar i 3D, hur du bygger upp olika ytor och exponeringar i en butik.
  • Arbetsrätt
   Vi går igenom de villkor och regelverk som styr arbetsmarknaden. Vi samtalar kring arbetsrättslagarna att förhålla sig till inom handeln, samt krav och förväntningar från medarbetare och ledning med fokus på hållbart ledarskap och arbetsmiljö. Framförallt vad som kommer att förväntas av dig som ledare i butik.
  • Praktik
   Du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i rätt miljö. Du bygger kontakter med arbetslivet för framtiden och utvecklar ett nätverk.

  Intyg utfärdas efter utbildningens slut och samtliga uppgifter är inlämnade och godkända.

”Det som överraskade mig var att allt var så oroligt uppstyrt och bra. Man kände en trygghet och en tillhörighet där man kunde få vara sig själv och utvecklas och fråga det man ville.” /Hanna

”Jag lärde mig också otroligt mycket av klasskamraterna då vi många gånger delade idéer och kunskap gällande det mesta inom ämnet.” /Jennifer

”Jag vill börja med att skriva att jag är så glad att jag valde att gå denna utbildning och tacksam för att jag fick möjligheten. Jag tycker tempot på utbildningen har varit bra, bra föreläsare och intressanta uppgifter.” /Sophia

”Jag har lärt mig väldigt mycket, att se olika sorters personer att man kan lära sig på olika sätt som att se, lyssna göra osv. Att man kan se saker från olikas perspektiv, färg och form uppbyggnad mm.” /Therese 

 

”Det som överraskade mig var att allt var så oroligt uppstyrt och bra. Man kände en trygghet och en tillhörighet där man kunde få vara sig själv och utvecklas och fråga det man ville.” /Hanna

”Jag lärde mig också otroligt mycket av klasskamraterna då vi många gånger delade idéer och kunskap gällande det mesta inom ämnet.” /Jennifer

”Jag vill börja med att skriva att jag är så glad att jag valde att gå denna utbildning och tacksam för att jag fick möjligheten. Jag tycker tempot på utbildningen har varit bra, bra föreläsare och intressanta uppgifter.” /Sophia

”Jag har lärt mig väldigt mycket, att se olika sorters personer att man kan lära sig på olika sätt som att se, lyssna göra osv. Att man kan se saker från olikas perspektiv, färg och form uppbyggnad mm.” /Therese 

 

Instagram för Bli Visual Merchandiser/Butiksledare på distans!