Om skolan

Entreprenörskolan, som är en del av Leksands folkhögskola, erbjuder unika utbildningar riktade mot handeln. Alla utbildningar är utarbetade tillsammans med näringslivet utifrån behovet av kunniga och kvalificerade medarbetare.

Teori och praktik

I utbildningarna varvas teori och praktik och du får en bra möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktisk handling.

Samverkan med näringslivet

I samverkan med näringslivet startades Entreprenörskolan år 2000 av Stiftelsen Hantverk & Utbildning som en gång grundades av Företagarna i Sverige. Näringslivet påverkar innehållet i utbildningarna och deltar också på olika sätt i verksamheten på Entreprenörskolan. Du kommer att möta representanter från näringslivet i form av föreläsare, mentorer, lärare, projektansvariga och handledare.

Du påverkar

Entreprenörskolan sätter en ära i att vara ”den lilla skolan” med de stora resurserna där du är den viktigaste delen i arbetslaget och får utvecklas utifrån Dina intressen och förutsättningar. Atmosfären på skolan är trivsam och vår målsättning är att du tillsammans med oss skall ges förutsättningar att växa och utvecklas som människa, entreprenör, ledare och naturligtvis också inom ditt yrkesområde.